Mød Marie

Jeg holder enormt meget af mennesker og det har vist sig som en gave gennem mine 40 års erfaring som sygeplejerske. Det kan betyde alt for dig og dine pårørende at jeg kan drage omsorg og være til stede. Jeg har det store koordinerende overblik, hvad enten det gælder kontakten med hospitalet eller aflastning, så du og dine nærmeste kan få ro.

Jeg er uddannet fra Aarhus Kommunehospital og har erfaring fra sygehusvæsenet, plejecenter og hjemmeplejen. Fra 2003 - 2010 fungerede jeg som leder af hjemmepleje og plejecenter, fra 2010 - 2012 var jeg en del af et specialteam for svært demente og herefter var jeg koordinerende sygeplejerske på et plejecenter.

Hjælpen til dig og din familie sker ofte i samarbejde med, og som supplement til, den hjælp som du er visiteret til af det offentlige.

Har du spørgsmål til mine kompetencer eller til hvad jeg kan hjælpe med, er du altid velkommen til at kontakte mig personligt for en uddybende samtale. På den måde kan vi skabe sygepleje på dine præmisser.

Derfor skal du vælge mig:

  • Jeg er fleksibel og kommer med kort varsel.
  • Jeg yder sygepleje og omsorg efter dit ønske.
  • Jeg leverer en enkelt ydelse eller flere over en længere periode.
  • Jeg garanterer sygepleje og omsorg af høj kvalitet.
  • Jeg garanterer stabilitet, respekt og et højt serviceniveau.

Ring og få en snak